The Guard

2011

Comedy  Crime  Thriller  

1
IMDb Rating 7.3

Synopsis


Uploaded By: OTTO
December 7, 2019 at 8:26 am

Cast

Mark Strong as Clive Cornell
Brendan Gleeson as Gerry Boyle
Don Cheadle as FBI Agent Wendell Everett
Dominique McElligott as Aoife O'Carroll
720p 1080p
BluRay
1280*544
English
R
23.976 fps
12hr 0 min
P/S 78 / 303
BluRay
1920*816
English
R
23.976 fps
12hr 0 min
P/S 70 / 267

5 Comments

Ezesinisi profile
0
Ezesinisi December 8, 2019 at 7:13 am

Solo me ocurre a mi, o no tiene subtitulos?

lastnevin profile
0
lastnevin December 8, 2019 at 6:32 am

love this movie ... excellent dialogs ...dramatic flow of events

Suerte profile
0
Suerte December 7, 2019 at 10:40 pm

@almabagos, masaya ka na n'yan? Acheivement na sa iyo 'yang makapag-post ka ng ganyan? Sayang ang internet sa iyo, anak ka ng kaputa-putahan ng ina mo.

burnel72 profile
0
burnel72 December 7, 2019 at 8:18 pm

In Brendan Gleeson we trust

almabagos profile
0
almabagos December 7, 2019 at 2:44 pm

Madapaka!!!